Zhoubné nádory žaludku

APC gen, AD dědičnost Onemocnění je autosomálně dominantně dědičné. Zodpovídá asi za 1 % kolorektálních karcinomů. Gen APC je lokalizován na chromosomu 5q. Mnohočetné polypy se objevují časně v distální oblasti tlustého střeva a v konečníku. Mohou růst i v tenkém střevu a v žaludku....

CDH1, AD Hereditární syndrom je charakterizován časným výskytem nádoru žaludku, difuzního typu, frekvence u mužů a žen je stejná. Celoživotní riziko nádorů žaludku do 80 let věku je pro nosiče mutace 67%, pro nosičky mutace 83%. Zvýšené může být riziko nádorů prsu. Preventivní...

Výpis z databáze brožur vydaných pro potřeby onkologických pacientů a jejich blízkých k dané diagnóze. K dispozici je vám plný text brožury ke stažení! Informační brožury jsou napsány předními odborníky v onkologii. Přehled brožur k dalším tématům naleznete v části Pomoc v nemoci....

Obsah: Konkomitantní chemoradioterapie karcinomů anu Konkomitantní chemoradioterapie u zhoubných nádorů konečníku Kombinovaná chemoradioterapie karcinomu jícnu Chemoradioterapie karcinomu slinivky břišní Chemoradioterapie u karcinomu žaludku Konkomitantní chemoradioterapie v léčbě karcinomu...

V této kapitole jsou zařazeny zhoubné nádory trávící trubice, jícnu, žaludku, tenkého střeva, tlustého střeva, konečníku (rekta) a řiti (anu) a řitního kanálu. Nejčastěji se vyskytujícím nádorem trávící trubice je rakovina tlustého střeva a konečníku. Česká republika dlouho patřila...

Obsah: Nádory žaludku Jak vypadá žaludek a jaká je jeho funkce? Co je to rakovina žaludku? Jaké jsou rizikové faktory vzniku rakovin žaludku? Co lze udělat pro snížení rizika onemocnění? Jaké jsou příznaky onemocnění? Diagnostika Stanovení diagnózy Stádia karcinomu žaludku Jaké...

V České republice mají pacienti, lékaři a celá veřejnost unikátní přístup k datům z Národního onkologického registru ČR. Díky projektu na vytvoření webového portálu o epidemiologii nádorů České republiky, jehož vznik byl motivován snahou zpřístupnit tato velmi cenná data širokému...

Vzdělávací webinář SGO ČLS JEP: Karcinom žaludku, 25.2. v 15 hodin.

Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP Vás zve na online vzdělávací webinář na téma Karcinom žaludku. Seminář se koná ve čtvrtek 25. února od 15:00 do 16:30, online v aplikaci Zoom. Účast na webináři je zdarma díky podpoře SGO ČLS JEP a společnosti Carbounion Bohemia, je však nutná registrace předem. 

Mezinárodní kongres o karcinomu žaludku, 8.-11.5. 2019 v Praze

Vážení kolegové,
Webový portál pro přihlášení abstraktů a registraci na Mezinárodní kongres o karcinomu žaludku (13th International Gastric Cancer Congress), který se bude konat 8.-11. května 2019 v Praze je nyní otevřen.
International Gastric Cancer Congress je první mezinárodní konference s onkologickou tématikou, která se bude konat v Praze ve spolupráci českých a německých odborných společností. Očekáváme asi 2000 účastníků z celého světa. Bude nám potěšením, pokud se Vy osobně i Vaši spolupracovníci konference zúčastníte. Abstrakt je možné zaslat do do 31. října 2018. Do 30. listopadu platí redukovaný
účastnický poplatek.

MUDr. Jiří Novák

Přehled epidemiologických dat z Národního onkologického registru zahájil edukační seminář o zhoubných nádorech žaludku.