Zhoubné nádory žaludku v datech Národního onkologického registru České republiky

Přehled epidemiologických dat z Národního onkologického registru zahájil edukační seminář o zhoubných nádorech žaludku.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Poslechněte si i další přednášky, které zazněly v rámci edukačního semináře Mezioborová spolupráce v diagnostice a léčbě časného karcinomu žaludku v rámci BOD 2014.