Zhoubné nádory žaludku v datech Národního onkologického registru České republiky

Přehled epidemiologických dat z Národního onkologického registru zahájil edukační seminář o zhoubných nádorech žaludku.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

Poslechněte si i další přednášky, které zazněly v rámci edukačního semináře Mezioborová spolupráce v diagnostice a léčbě časného karcinomu žaludku v rámci BOD 2014.