Nádory trávicí trubice (jícen, žaludek, tenké střevo, tlusté střevo, konečník, řiť) (C15-21)

V této kapitole jsou zařazeny zhoubné nádory trávící trubice, jícnu, žaludku, tenkého střeva, tlustého střeva, konečníku (rekta) a řiti (anu) a řitního kanálu.

Nejčastěji se vyskytujícím nádorem trávící trubice je rakovina tlustého střeva a konečníku. Česká republika dlouho patřila mezi země, kde se rakovina tlustého střeva a konečníku, odborným názvem kolorektální karcinom, vyskytuje mimořádně často a ve výskytu těchto nádorů se zařazovala v přepočtu na počet obyvatel na první místa na světě. Podle posledních mezinárodních srovnání již toto neplatí a Česká republika patří ve výskytu i úmrtnosti na kolorektální karcinom k evropskému průměru.  

V rámci programu preventivních prohlídek mají ženy a muži od 50 let věku jednou za rok nárok na - standardizovaný test na okultní krvácení ve stolici. Tento test dostanete u svého praktického lékaře. Dále by pak v rámci prevence zhoubného nádoru tlustého střeva muži i ženy po 55 roce měli absolvovat preventivní kolonoskopické vyšetření na rakovinu tlustého střeva. Další informace o screeningu kolorektálního karcinomuo prevenci  nádorů zažívacího ústrojí najdete v části ONKOLOGICKÁ PREVENCE a stránkách Programu kolorektálního screeningu v České republice.

V této části najdete informace o nádorech trávící trubice, jejich výskytu, diagnostice, léčbě a období po léčbě. Odborné články jsou napsány předními odborníky v léčbě těchto diagnóz. Dalšími informacemi jsou plné texty Informačních brožur pro pacienty a jejich blízké, odkazy na další informace na internetu a aktuální články.

Kam dále