Trendy nemocnosti a mortality kolorektálního karcinomu v ČSSR

flag

Klin Onkol 1988; 1(1): 11-13.

Za posledních 30 let došlo v ČSSR k vzestupu nemocnosti rakoviny tlustého střeva z 418 (1954) na 3053 (1983) v absolutních číslech. To je nárůst za uvedené období o 730%. V relaci na 100 000 obyvatel je to vzestup z 3,2 na 19,8, tj. o 619%.

Rovněž karcinom konečníku zvýšil svoji roční frekvenci výskytu. V absolutních číslech ze 716 (1954) na 3164 (1983), tj. o 422%, v relativních číslech z 5,5 na 20,6, tj. o 375%. Při sledování výskytu onemocnění podle pohlaví zjišťujeme, že zatímco u rakoviny tlustého střeva jsou muži i ženy postihovány prakticky stejně, je u karcinomu konečníku patrný jeho výskyt u mužů větší. Léčebné úspěchy kolonkarcinomu za sledované třicetileté období jsou nevýrazné a křivka úmrtnosti je paralelně provázena nemocností. U ca recti je situace zejména v posledním desetilití maličko optimističtější s patrnou divergencí obou křivek.