Hledání článků flag

Filtry podle parametrů
Počet nalezených článků: 2561 zrušit všechny filtry
Klin Onkol 2017; 30(3): 161.
Autoři: Žaloudík Jan
Klin Onkol 2017; 30(3): 167-174. DOI: 10.14735/amko2017167.
Klíčová slova: nádory štítné žlázy – kancerogeneze – genetika – epigenetika – mikroRNA
Autoři: Ludvíková Marie, Kholová Ivana, Kalfeřt David
Klin Onkol 2017; 30(3): 175-181. DOI: 10.14735/amko2017175.
Klíčová slova: karcinóm obličky – epidemiológia – rizikové faktory – patológia – diagnostika – liečba
Autoři: Marenčák Jozef, Ondrušová Martina, Ondruš Dalibor
Klin Onkol 2017; 30(3): 182-189. DOI: 10.14735/amko2017182.
Klíčová slova: maligní melanom – BRAF – mutace – cílená léčba – nádorové mikroprostředí – nádorová heterogenita
Autoři: Ryška Aleš, Horký Ondřej, Berkovcová Jitka, Tichá Ivana, Kalinová Markéta, Matějčková Milada, Bóday Arpád, Drábek Jiří, Martínek Petr, Šimová Jarmila, Sieglová Kateřina, Vošmiková Hana
Klin Onkol 2017; 30(3): 190-196. DOI: 10.14735/amko2017190.
Klíčová slova: akutní myeloidní leukemie – starší nemocní – FLT3 inhibitory – epigeneticky působící látky – monoklonální protilátky
Autoři: Šustková Zuzana, Čulen Martin, Semerád Lukáš, Ježíšková Ivana, Dvořáková Dana, Ráčil Zdeněk, Mayer Jiří
Klin Onkol 2017; 30(3): 197-201. DOI: 10.14735/amko2017197.
Klíčová slova: bazocelulárny karcinóm – jednoduchá a viacpočetná manifestácia – klinicko-patologické rozdiely
Autoři: Bartoš Vladimír, Kullová Milada
Klin Onkol 2017; 30(3): 202-209. DOI: 10.14735/amko2017202.
Klíčová slova: karcinom prsu – mladé ženy – triple negativní karcinom prsu – BRCA mutace – bazaloidní – tumor supresorové geny
Autoři: Metelková Alena, Skálová Alena, Fínek Jindřich
Klin Onkol 2017; 30(3): 210-212. DOI: 10.14735/amko2017210.
Klíčová slova: kolorektální karcinom – metastázy – chemoterapie – molekulární cílená léčba – diagnostické zobrazování
Autoři: Honzírková Michaela, Lipská Ludmila, Kohout Pavel, Ferda Jiří, Bělohlávek Otakar, Büchler Tomáš
Klin Onkol 2017; 30(3): 213-219. DOI: 10.14735/amko2017213.
Klíčová slova: izolovaná perfuze končetiny – maligní melanom – sarkom měkkých tkání – horní končetina – mimotělní oběh
Autoři: Špaček Miroslav, Mitáš Petr, Vočka Michal, Lacina Lukáš, Hodková Gabriela, Špunda Rudolf, Kodet Ondřej, Krajsová Ivana, Petruželka Luboš, Trnka Jiří, Kubinyi Jozef, Matějovský Zdeněk, Lambert Lukáš, Lindner Jaroslav
Klin Onkol 2017; 30(3): 221-223. DOI: 10.14735/amko2017221.
Klíčová slova: maligní melanom – tenký melanom – histologie
Autoři: Roncati Luca, Francesco Piscioli , Pusiol Teresa
Klin Onkol 2017; 30(3): 225-226.
Autoři: Halámková Jana
Klin Onkol 2017; 30(3): 229-230.
Autoři: Konopásek Bohuslav
Klin Onkol 2017; 30(3): 233.
Autoři: Kocák Ivo
Klin Onkol 2017; 30(2): 83-85.
Autoři: Linhartová Věra, Svoboda Marek, Fait Vuk
Klin Onkol 2017; 30(2): 87.
Autoři: Mechl Zdeněk

Se zaškrtnutými položkami: