Hledání článků

flag
Filtry podle parametrů
Počet nalezených článků: 2722 zrušit všechny filtry
Klin Onkol 2019; 32(1): 5.
Autoři: Petera Jiří
Klin Onkol 2019; 32(1): 10-24. DOI: 10.14735/amko201910.
Klíčová slova: radioterapie – extrakraniální stereotaktická radioterapie – přehled – ablativní radioterapie – nádory plic – nádory prostaty – oligometastatické onemocnění
Autoři: Burkoň Petr, Slávik Marek, Kazda Tomáš, Pospíšil Petr, Procházka Tomáš, Vrzal Miroslav, Šlampa Pavel
Klin Onkol 2019; 32(1): 25-30. DOI: 10.14735/amko201925.
Klíčová slova: karcinom prsu – subtyp – HER2 – trastuzumab – HER2 pozitivni – triple pozitivni – HER2 enriched
Autoři: Kolářová Iveta, Vaňásek Jaroslav, Odrážka Karel, Dušek Ladislav, Šinkorová Zuzana, Hlávka Aleš, Štuk Jan, Stejskal Jan, Dvořáková Dana, Sákra Lukáš, Mergancová Jana, Vilasová Zdena
Klin Onkol 2019; 32(1): 31-39. DOI: 10.14735/amko201931.
Klíčová slova: karcinóm penisu – chirurgická liečba – rádioterapia – chemoterapia – biologická liečba
Autoři: Mriňáková Bela, Ondrušová Martina, Švantnerová Monika, Ondruš Dalibor
Klin Onkol 2019; 32(1): 40-46. DOI: 10.14735/amko201940.
Klíčová slova: plazmocelulární leukemie – mnohočetný myelom – plazmatické buňky – cytogenetika – léčba
Autoři: Žárská Magdaléna , Vrábel David, Bezděková Renata, Štork Martin, Jarošová Marie, Adam Zdeněk, Krejčí Marta, Pour Luděk, Ševčíková Sabina
Klin Onkol 2019; 32(1): 47-51. DOI: 10.14735/amko201947.
Klíčová slova: plazmocelulární leukemie – epidemiologie – Národní onkologický registr (NOR) – Česká republika
Autoři: Zapletalova Michaela, Krejci Denisa, Jarkovský Jiří, Mužík Jan, Dušek Ladislav, Pour Luděk
Klin Onkol 2019; 32(1): 52-57. DOI: 10.14735/amko201952.
Klíčová slova: novotvary penisu – konzervativní léčba – brachyterapie
Autoři: Pohanková Denisa, Sirák Igor, Kašaová Linda, Grepl Jakub, Paluska Petr, Louda Miroslav, Holub Lukáš, Špaček jr. Jiří, Prošvic Petr, Petera Jiří
Klin Onkol 2019; 32(1): 58-65. DOI: 10.14735/amko201958.
Klíčová slova: nádory orofaryngu – p16 status – léčebné výsledky – velikost tumoru – kompletní remise
Autoři: Slávik Marek, Kazda Tomáš, Selingerová Iveta, Šáňa Jiří, Ahmad Parwez, Gurín Dominik, Hermanová Markéta, Novotný Tomáš, Červená Renata, Dymáčková Radana, Burkoň Petr, Slabý Ondřej, Šlampa Pavel
Klin Onkol 2019; 32(1): 66-69. DOI: 10.14735/amko201966.
Klíčová slova: Hodgkinův lymfom – PD-1 inhibitor – nivolumab – GvHD – transplantace
Autoři: Steinerová Kateřina, Jindra Pavel, Lysák Daniel, Karas Michal
Klin Onkol 2019; 32(1): 70-74. DOI: 10.14735/amko201970.
Klíčová slova: vrozené nádorové predispoziční syndromy – glioblastom – celoexomové sekvenování – imunoterapie – vakcíny – inhibitory kontrolních bodů
Autoři: Pavelka Zdeněk, Zitterbart Karel, Nosková Hana, Bajčiová Viera, Slabý Ondřej, Štěrba Jaroslav
Klin Onkol 2019; 32(1): 76-77.
Autoři: Halámková Jana
Klin Onkol 2019; 32(1): 79.
Autoři: Čoupková Irena
Klin Onkol 2018; 31(6): 397-398.
Autoři: Klabusay Martin
Klin Onkol 2018; 31(6): 403-408. DOI: 10.14735/amko2018403.
Klíčová slova: lncRNA – nádor děložního čípku – onkogen – tumor supresorový gen
Autoři: Taheri Mohammad, Ghafouri-Fard Soudeh
Klin Onkol 2018; 31(6): 409-413. DOI: 10.14735/amko2018409.
Klíčová slova: inhibitory protonové pumpy – nežádoucí účinky léčiv – lékové interakce – tyrozinkinázové inhibitory – hypochlorhydrie
Autoři: Rychlíčková Jitka