Instrukce pro autory

Klinická onkologie (The Journal of the Czech and Slovak Oncological Societies) je oficiální odborný časopis České onkologické společnosti ČLS JEP a Slovenskej onkologickej spoločnosti vydávaný Českou lékařskou společností J. E. Purkyně. Časopis se zabývá onkologicko u problematikou v celé šíři a jeho cílem je podílet se na vzdělávání čtenářů a na zvyšování efektivity v oblasti prevence, diagnostiky a léčby nádorových onemocnění. Časopis je určen lékařům, výzkumníkům a akademickým pracovníkům, kteří se ve své praxi zabývají studiem nádorových onemocnění a jejich léčbou. Užitečným doplňkem se stává i studentům příslušných pre- a postgraduálních oborů. Časopis je vydávaný 6krát ročně a je dostupný na internetových stránkách České onkologické společnosti (www.linkos.cz), Masarykova onkologického ústavu (www.mou.cz) a nakladatele (Care Comm s.r.o. ). Časopis je indexován v českých i mezinárodních bibliografických databázích, včetně databáze MEDLINE/PubMed.

Příprava příspěvku k publikování v časopisu Klinická onkologie
Odeslání příspěvku k publikování v časopisu Klinická onkologie
Instrukce pro autory a editory supplement časopisu Klinická onkologie