O časopisu

Redakční systém časopisu

Cíle a poslání časopisu

Klinická onkologie je odborný nadnárodní časopis, zabývající se onkologickou problematikou v celé šíři. Cílem časopisu je zveřejňovat formou originálních a přehledových prací výsledky základního, zejména však klinického výzkumu, a prostřednictvím svých čtenářů se podílet na zvyšování efektivity v oblasti prevence, diagnostiky a léčby nádorových onemocnění. Tato činnost je zásadní zejména ve středoevropském regionu, který co do incidence nádorových onemocnění zaujímá přední místa světových epidemiologických statistik.

Časopis je určen lékařům, výzkumníkům a akademickým pracovníkům, kteří se ve své praxi zabývají studiem nádorových onemocnění a jejích léčbou. Užitečným doplňkem se stává i studentům příslušných pre a postgraduálních oborů. Časopis umožňuje svým čtenářům reagovat na aktuální témata a vést odbornou diskusi, ať již formou „short communications“, „letter-to-the-editor“ or „discussion“. Všechny příspěvky kromě zpráv, diskuzí a dopisů redakci procházejí nezávislou recenzí (external peer-review process).

Informace o periodiku

Vychází 6x za rok
E-verze s 2 měsíčním zpožděním proti tištěné
ISSN: 0862-495X (print)
ISSN: 1802-5307 (online)
INDEXED IN MEDLINE/PUBMED
INDEXED IN EXCERPTA MEDICA
INDEXED IN BMC
INDEXED IN Scopus

Vydavatel:
Česká Lékařská Společnost J.E. Purkyně

Nakladatelství:

Care Comm s.r.o.
Klicperova 604/8
150 00 Praha 5

Redakce:
Masarykův onkologický ústav Brno
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

Redakční systém:
https://redakce.carecomm.cz/

Časopis je profilován:

Českou onkologickou společnostíSlovenskou Onkologickou spoločností