Účinnost cytostatik a jejich kombinací na nádory trávicího ústrojí

flag

Klin Onkol 1989; 2(1): 11-14.

Chemoterapie gastrointestinálních nádorů se ještě nedávno omezovala na různé formy podávání fluorouracilu. Nejen u karcinomu žaludku, ale i u dalších lokalizací se postupně paleta efektivních cytostatik rozšířila o deriváty nitrosourey, mitomycin C, cisplatinu a adriamycin s výjimkou kolorektálního ca. Další pokrok slibují modifikace podávání fluorouracilu, především v kombinaci s vysokodávkovaným leukovorinem. Tato rozšiřující se paleta cytostatik účinných u gastrointestinálních malignit je jednou z příčin roustoucího zájmu klinických onkologů o multimodální terapii gastrointestinálních nádorů.