Hladina α-laktalbuminu v průběhu tříletého sledování nemocných se zhoubnými nádory mléčné žlázy

flag

Klin Onkol 1989; 2(4): 109-112.

α-laktalbumin (aLA), specifický protein lidského mléka, jsme sledovali po více než tři roky v séru 150 nemocných s rakovinou mléčné žlázy. Zjistili jsme, že hladina aLA se v průběhu onemocnění podstatně nemění. Výrazné změny nenastávají ani v případě, že došlo k progresi choroby; incidence zvýšených hodnot aLA v séru nemocných s prokázanými metastázami dosahuje v průměru 14%. U 104 nemocných jsme vyšetřili hladinu aLA před a po operaci; pouze u 22% žen jsme nalezli změny koncentrace sérového aLA, které přesáhly diskriminační hranici fyziologických a patologických hodnot (zvýšení nebo snížení). V práci jsou diskutovány možné příčiny toho, proč je aLA prokazován ve vysokém procentu nádorů, v séru však zůstává jeho koncentrace i v případě inoperabilního nádoru nebo v přítomnosti metastáz většinou na úrovni fyziologických hodnot.