Pokroky v regionální protinádorové léčbě

flag

Klin Onkol 1989; 2(4): 121-122.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu: Vydavatelé připravili k publikaci 28 přednášek, většinou předních odborníků z Evropy i zámoří. Tyto přednášky byly předneseny na mezinárodní konferenci o regionální protinádorové léčbě v Ulmu v roce 1987. Celá publikace je členěna na 3 velké kapitoly.