Klin Onkol 1990; 3(1): 22-24.

Souhrn:
Mastektomie představuje mutilující výkon a závažné psychické trauma pro většinu radikálně léčených pacientek s rakovinou prsu I. a II. stadia. Autoři analyzují jednotlivé faktory ovlivňující adaptaci pacientek na změny po operacích tak, jak se s nimi setkávají v klinické praxi specializovaného ústavu. Jednou z cest eliminace psychického traumatu mastektomovaných je ovšem i odpovědné zvážení indikací méně radikálních chirurgických výkonů, jež ve správně volených případech přinášejí stejný léčebný výsledek při zachování prsu. Cílem práce je především upozornit na nutnost individualizovaného posuzování vhodné chirurgické léčby s přihlédnutím k psychologickým aspektům.