Kurativní radioterapie v kombinované léčbě II. a III. stadia Ca mammae

flag

Klin Onkol 1990; 3(3): 71-76.

Souhrn: V práci jsou analyzovány výsledky léčby 302 pacientek ve II. a III. stadiu Ca mammy z let 1976 až 1981. U všech pacientek: byla provedena kurativní radioterapie a podle protokolu připojena chemoterapie a hormonoterapie.

Je uveden rozbor výskytu recidiv, metástázy a přežívání v závislosti na klinických charakteristikách nádoru. 51leté (10leté) přežití pacientek ve II. stadiu bylo 54,9% (31,7%) a ve III. stadiu 38,4% (23,9%). Bezpříznakové 51eté (10leté) přežití - II. st. - 37,4% (26,8%), ve III. stadiu - 25,6% (11,0%).

Soubor byl po obecném popisu rozdělen na 4 skupiny podle výskytu recidiv a metastáz ve sledovaném období. U jednotlivých skupin je hodnocen průběh onemocnění a diskutovány vztahy k rozsahu onemocnění a podmínkám léčby.