Předběžné zkušenosti s léčbou resistentního maligního lymfogranulomu kombinací lomustin, etoposid, vinblastin a dexamethason

flag

Klin Onkol 1990; 3(4): 107-110.

Souhrn:
Autoři léčili 9 nemocných s maligním lymfogranulomem resistentním na léčbu v kombinaci COPP a ADVD protokolem III. řady ve složení lomustin, etopoild, vinblastin a dexamethason. 7 nemocných bylo léčeno pro primární resistenci, 2 pro časný relaps (do 12 měsíců od dosažení kompletní remise). U 6 nemocných byla navozena kompletní remise, 3 pacienti byli na podávanou léčbu resistentní. Kompletní remise trvá u 3 nemocných, u 2 došlo k relapsu po 12 a 7 měsících jejího trvání. Jeden nemocný zemřel po dvou cyklech léčby na generailzovanou tuberkulózu v sekčně prokázané kompletní remisi. Ve srovnání s jinými protokoly (např. ABVD) byl tento dobře snášen. Hlavní vedlejší účinky byly leukocytopenie, trombocytopenie, mírná nausea a zvracení, steroidní diabetes mellitus a cushingoidní vzhled.