Prvé klinické zkušenosti s imunoscintigrafií nádorů pomocí laboratorně připravených protilátek

flag

Klin Onkol 1990; 3(4): 104-106.

Souhrn: Imunoscintigrafie - zobrazení nádoru pomocí radionuklidem značené protilátky proti nádorovému markeru je jednou z možností diagnostiky tumorů. Po našich zkušenostech se zobrazováním nádorů pomocí značených protilátek proti feritinu v experimentálním modelu jsme se pokusili použít imunoscintigrafii i v klinické praxi. Vyšetřili jsme 7 nemocných s různými nádory námi připravenou protilátkou, ani v jednom případě jsme však nebyli úspěšní. Možné příčiny neúspěchu diskutujeme v uvedené práci.