Sledování dynamiky změn ledvinných funkcí po aplikaci cisplatiny

flag

Klin Onkol 1991; 4(1): 9-13.

Souhrn: Pomocí tří různých sestav běžných biochemických vyšetření byly sledovány tři soubory pacientů. Cílem práce bylo zjistit dynamiku renálních funkcí při podání cisplatiny s cílem utvořit si představu o vlivu cisplatiny na buňky ledvin, srovnat jednorázové a pětidenní podání cisplatiny u pacientů s testikulárními nádory léčenými Einhornovou kombinací chemoterapie, ověřit validitu běžné používaných stanovení a doporučit komplexní režim sledování pacienta po chemoterapii.

Výsledky sledování a poznatky z literatury umožnily sestavit výchozí teorii o působení cisplatiny na buněčné úrovni, výsledky pak potvrdily, že jednodenní aplikace je agresivnější než pětidenní režim s tím, že režimy vůči sobě vykazuji určitý časový posun. Dále výsledky upozorňují na skutečnost, že pacienti nepřicházejí na chemoterapii metabolicky v optimálním stavu, takže silná hydratace v rámci aplikace cisplatiny celkový stav ledvin zlepší. Změny ostatních sledovaných parametrů mohou souviset nejen s nefrotoxicitou, ale mohou být i následkem rozpadu nádoru, gastrointestinální toxicity cisplatiny či změny nutričního stavu, příp. i chybného sběru moče. Některé výsledky poukazují i na to, že cisplatina ovlivňuje nejen činnost tubulů, ale má vliv i na funkci glomerulů.