Výsledky chirurgického léčení muskuloskeletálních tumorů na I. ortopedické klinice v Brně

flag

Klin Onkol 1991; 4(6): 171-180.

Souhrn: Na I. ortopedické klinice v Brně jsme v letech 1984-1988 léčili dvě skupiny nemocných s maligním a semimaligním muskuloskeletálním tumorem (celkem 104 pacientů). V jedné skupině byly dodrženy zásady Ennekingova schématu a v druhé skupině byl chirurgický výkon obvykle rozsahem menší než odpovídalo danému klasifikačnímu zařazení. Léčba byla doplněna aktino a chemoterapií. U skupin II A a II B nevykazovala široká a radikální resekce rozdíl v počtu lokálních recidív či metastáz. U I. skupiny s výjimkou OBN měla široká resekce lepší výsledky než resekce marginální. Pacienty ve III. skupině jsme operovali pouze paliativně. Ze srovnání vyplynuly užší a méně častější indikace k rozsáhlým radikálním resekcím celého kompartmentu u muskuloskeletálních tumorů.