Klin Onkol 1992; 5(3): 77-79.

Autoři předkládají přehled apudomů vyskytujících se v onkologické praxi, jimi produkovaných biogenních aminů, regulačních peptidů, hormonů, enzymů i nádorových markerů, které slouží k diagnóze i pooperačnímu sledování. Je uvedena typická klinická symptomatologie, diagnostické metody a terapie s přihlédnutím k novým zkušenostem z posledních let.