Podíl anxiety na včasnosti diagnostiky karcinomu prsu

flag

Klin Onkol 1992; 5(3): 88-89.

Přičiň relativně častého výskytu pokročilých stadií karcinomu prsu (40—60%) je několik. Přístup pacientky samotné k nádorovému onemocnění je jednou z nejzávažnějších. Strach a úzkost hrají důležitou úlohu v tom, že návštěvu lékaře odkládá. Zdrojů strachu je více: Falešná představa, přesvědčení, že nemoc je nevyléčitelná, stojí na předním místě. Dále je to strach z nenahraditelné ztráty prsu — orgánu a symbolu ženství, mateřství a sexapealu, z fyzické a psychické degradace, z následné ztráty partnera, sociálního postavení a pracovní příležitosti — zaměstnání. Nezanedbatelné jsou i obavy ze změny dosavadního stylu života. Znalosti a zkušenosti odborníků, že tyto negativní myšlenky mají daleko od pravdy, musí být akceptovány ženskou populací, z níž rekrutují potenciální budoucí pacientky. Řada dalších možných zdrojů strachu a obav souvisí se zdravotnickou péčí. Kromě nedostatečného zájmu, lhostejnosti, někdy i hrubosti ze strany ošetřujícího personálu, je to chronický nedostatek pozitivních informací a intenzivní zdravotnické výchovy. V autorově skupině 120 pacientek bylo prokázáno, že duševní pocity, strach a úzkost významně ovlivňují včasnost diagnózy nemoci a tím i její další průběh.