Is Leucovorin (LV) really a true biologic response modifier (BRM) of fluorouracil (FU)?

flag

Klin Onkol 1992; 5(4): 115-116.

Vedle stimulačních faktorů působí na růst buněk i faktory s inhibičním účinkem. Jejich vlastnosti jsou zatím méně prozkoumané a aktivita složitější než účinek stimulačních faktorů. V práci jsou vyjmenované zatím nejznámější inhibitory a podán přehled buněčných zdrojů jejich tvorby, cílových buněk, chemických vlastností i jejich hlavních mechanismů účinku. Zajímavá je nesourodost účinků inhibitorů, např.: tlumení růstu hemopoetických buněk a indukce jejich diferenciace, stimulace lipoproteinové lipasy s následným hubnutím, resorpce kosti, proliferace vaziva atd.

V terapii bude možno využít inhibitorů tlumících růst nádorových buněk za předpokladu, že normální buňky nebudou na inhibitor citlivé. Naopak při necitlivosti nádorových buněk a vnímavosti normálních buněk na inhibitor bude možno využít inhibitorů k ochraně kmenových krvetvorných buněk při útočné cytostatické léčbě.