Zpráva z XX. internistického kongresu, Zlín, 14.10-17.10.1992

flag

Klin Onkol 1992; 5(6): 191-192.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu: Ve dnech 14.-17.října 1992 se konal ve Zlíně XX.internistický kongres s mezinárodní účastí, pořádaný Českou a Slovenskou internistickou společností. Celá akce byla velmi dobře organizována a proběhla v prostorách hotelu Sole za velkého zájmů široké lékařské veřejnosti.