Klin Onkol 1993; 6(6): 156-162.

Souhrn:
Neustále je kladeno mnoho otázek na mechanismus účinku, farmakokinetiku a klinické použití zotavovací kúry leucovorinem. Jak ochrání leucovorin buňky před vysokou dávkou methotrexatu ? Jaká dávka leucovorinu by měla být podána, aby chránila normální tkáň a maximálně zintenzivnila protinádorovou aktivitu? Jak by měla být individuálně upravena zotavovací kúra leucovorinem, aby maximálně zesílila léčebný index? Některé odpovědi na tyto otázky umožňuje tento přehled.