Dnešní uplatnění etopozidu v léčbě maligních lymfomů

flag

Klin Onkol 1994; 7(1): 1-8.

Souhrn
Podofylotoxinový derivát etopozld Jeví protlnádorovou účinnost u širokého spektra nádorových onemocnění, zejména u maligních lymfomů. Jeho cytostatická účinnost je podmíněna vznikem zlomů v DNA, vyvolaných inhibicí enzymu topoizomerázy II. Etoposid se používá v různých kombinacích jak k indukční léčbě, tak ve formě tzv. salvage therapy. Je diskutován význam dávkovacího schématu pro cytotoxickou účinnost léku. Ukazuje se, že chronické perorální podávání jeví vyšší protinádorovou účinnost, než standardní způsoby nitrožilní aplikace.