Fatal Tumor lysis syndrome following single dose glucocorticoid in acute lymphoblastis leukemia

flag

Klin Onkol 1994; 7(1): 26-27.

Souhrn:
Akutní rozpad tumoru je dobře známým jevem po kombinované chemotherapii u pacientů s rychle rostoucími tumory. Jeho výskyt po monotherapii je vzácný. Popisujeme případ akutního rozpadu tumoru, následující po jednorázovém podání kortikosteroidu. Je diskutována potřeba vyšetřování receptorů glukokortikoidů lymfoblastů.