Vývoj epidemiologických ukazatelů zhoubného nádory prsu

flag

Klin Onkol 1994; 7(1): 14-22.

Souhrn:
Rozborem mamárního karcinomu byla zjištěna tato data: Světový standard (WST) pro ČR představuje 44 případů na 100 000 žen ročně. Jeho hodnota vzrostla za 15 let o 10 případů na 100 000 žen. Mezi ostatními nádory žen trvale prominuje dg. 174 v 16—17 % s incidencí 3 468 a mortalitou 1 907 případů v roce 1990. Mortalita trvale klesá od roku 1965 a představuje nyní 55 % incidence. Zvýšená incidence se týká především žen od 45 let a mortalita od 60 let věku. V roce 2000 lze očekávat ročně 4 500 nových nádorů prsu, tj. asi 80 případů na 100 000. U všech nádorů žen převažuje do 50 let počet přežívajících nad zemřelými, po tomto věku je poměr obrácený. U mamárního karcinomu ke stejné změně dochází až u 651etých. Incidence výrazně roste po 40. roce věku. Klinická stadia III a IV dg. 174 byla v populaci 49 267 žen za 14 let zastoupena v CR 38,4 %, v pěti jihomoravských okresech 36,1 % a v Brně 35,4%. Geografickým rozložením je na závěr uvedeno 12 okresů ČR s hodnotou SIR 116,3 až 163,1.