Zpráva ze školící akce ESTRO

flag

Klin Onkol 1994; 7(1): 8.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu:

Ve dnech 25.—30. září 1993 se konal odborný přednáškový kurz Základy klinické radiobiologie, který organizovala jako jednu ze svých čtyř školicích akcí v roce European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO). Místem konání semnáře bylo zvoleno malebné francouzské město Tours nad Loirou a místní organizací byla pověřena zdejší Klinika radio-terapie a onkologie. Semináře se zúčastnilo asi 80 lékařů-radioterapeutů z celé Evropy; díky programu TEMPUS mohlo být přítomno i 7 lékařů a jeden fyzik od nás.