Diagnostika a terapie karcinomu prsu v Univerzity of Texas, Health Science Center v San Antoniu, USA

flag

Klin Onkol 1994; 7(3): 93-95.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu.
Pro kliniky i experimentální pracovníky zabývající se problematikou karcinomu prsu, je pracoviště v San Antoniu pojmem spojeným s dlouholetým výzkumem a klinickou aplikací poznatků o hormonálních receptorech, prognostických faktorech a každoročně pořádanými sympozii o nových trendech v diagnostice a terapii mammárních nádorů (v tomto roce již sedmnáctým).