Klin Onkol 1994; 7(5): 131-132.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu: Výpočetní tomografie již více než 15 let výrazně ovlivňuje postup vyšetřování jater. Z původně úzce výběrové metody se stala metodou první voloby. Instalace CT přístrojů s rychlými scanovacími časy, možnost provádět sdružené (cluster) scany s rozšířením CT přístrojů nové generace ("fast", "ultrafast" a "spirální CT") přinesla další posun ve způsobu vyšetřování. V naší republice jsou nejrozšířenější CT přístroje, které umožňují provádět jeden scan (řez) za 1,3-2,5 s. Při užití těchto přístrojů je kvalita a výtěžnost CT vyšetření přímo závislá na množství a způsobu intravenozního podání jodové kontrastní látky, kolimaci, délce posunu a způsobu snímkování (volbě okénka). Lékař, který vyšetření požaduje, si musí tyto faktory uvědomit. Vyšetření může být necílené (málo senzitivní a specifické vyšetření jater v rámci "orientačního CT vyšetření břicha") nebo vysoce specifické a senzitivní cílené CT vyšetření jater. V následujícím textu podáváme ucelený přehled standardních protokolů CT vyšetření jater.