Indikační kritéria pro implantaci portsystému při malignomech jater

flag

Klin Onkol 1994; 7(5): 129-130.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu: Seneca: "Nejhorší je být odepsán ze stavu živých dříve, než jsi umřel."

Když se zamyslíme nad obsahem citátu, pak si jistě mnozí uvědomí, jak často byli a jsou pacienti s malignomy jater indikování pouze k symptomatické léčbě. Jestliže onemocnění je pokládáno za léčebně neřešitelné, určitý takový "odpis ze života" v každé příslušné dokumentaci pacienta cítíme, ať si to přiznáme, nebo ne. Situace u primárních a sekundárních malignit jater však doznala změn. Podmínily je rozvoj hepatologie, hepatální chirurgie a samotné klinické onkologie.