Intraportální chemoterapie s ligaturou hepatik u jaterních metastáz kolorektálního karcinomu

flag

Klin Onkol 1994; 7(5): 141-142.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu:
Udává se, že jaterní parenchym je živen ze tří čtvrtin portálním oběhem a pouze ze čtvrtiny arteriální krví. Makroskopicky patrná metastatická ložiska od velikosti zhruba 1 cm mají již vytvořenu vlastní síť primitivních kapilár, která je napojena na arteriální zásobení, takže metastáza je vyživována na rozdíl od parenchymu převážně arteriální cestou. Tímto základním fyziologickým poznatkem je zdůvodňována výhoda podání regionální chemoterapie arteriální cestou. Při podrobnějším pohledu na problematiku cévního zásobení jaterních metastáz a cílů regionální chemoterapie při různě rozsáhlém postižení jater však zjistíme, že otázka jednoznačnosti preference arteriální cesty je poněkud složitější.