Klasifikace maligních nádorových lézí jater a kritéria srovnatelnosti

flag

Klin Onkol 1994; 7(5): 135-136.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu:
Seriózní hodnocení výsledků intrahepatální chemoterapie lze stěží provést bez zohlednění předléčebného rozsahu a dynamiky onemocnění. Stejně tak srovnávání účinnosti jednotlivých metod a režimů regionální chemoterapie je relevantní pouze při respektování určitých pravidel klasifikace jaterních malignit. Přitom jen málo autorů se snaží o klasifikační členění jaterních nálezů léčených regionální chemoterapií a jsou poměrně časté případy kdy v souboru jsou společně hodnoceny nádory různé histogeneze, primární i sekundární, synchronní i metachronní, postižení máločetná s rozsáhlými a mnohočetnými.