Komplikace po implantacích portsystému při regionální chemoterapii jater

flag

Klin Onkol 1994; 7(5): 143-144.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu:
Plné využití předností portálního systému a udržení jeho funkčnosti závisí nejen na správné indikaci a na technice zavedení portu, ale i na péči, kterou portsystému věnujeme během podávání chemoterapie.