Monitorování efektu intrahepatální chemoterapie maligních nádorových lézí jater

flag

Klin Onkol 1994; 7(5): 148-150.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu:
Monitorování efektu intrahepatální chemoterapie nádorů jater zahrnuje sledování:

  1. anatomického rozsahu nádorového postižení

  2. biochemických projenvů růstu či regrese nádoru (markerů)

  3. funkčního stavu jater

  4. stavu a průchodnosti kanylace jaterních cév a portu

  5. obecné škály toxicity protinádorové chemoterapie

  6. vyvíjejícího se psychického stavu a postojů nemocného