Možnosti chemo-radioterapie v léčbě nádorů jater

flag

Klin Onkol 1994; 7(5): 145.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu:
Díky stálému rozšiřování zobrazovacích diagnostických metod jsou i častěji odhalovány primární i sekundární nádory jater. Nových primárních nádorů je u nás ročně 60 na 1 milion obyvatel, sekundárních je podstatně více. Jejich léčba je stále problematická, většina pacientů zůstává neléčena (90%).