Naše zkušenosti s regionální intraarteriální chemoterapií při nádorových lézích jater

flag

Klin Onkol 1994; 7(5): 139-141.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu:
Intraarteriální chemoterapie má své nezastupitelné místo v léčbě primárních tumorů i metastáz. Je užívána již řadu let u nádorových onemocnění končetin nebo v oblasti orofaciální. Přednost metody spočívá v možnosti dosáhnout vysoké koncentrace cytostatik přímo v postižené tkáni. Selektivní prefuze a.hepatica jsou prováděny od 60.let.