Odraz portální kapsle v psychice našich nemocných

flag

Klin Onkol 1994; 7(5): 155-156.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu:
Chceme se podělit o získané poznatky vlivu portální kapsle na psychiku pacientů, léčených v hradecké nemocnici metodou intraarteriální regionální chemoterapie a prezentovat i jejich názory na tuto metodu.