Přehled režimů pro intrahepatální chemoterapii

flag

Klin Onkol 1994; 7(5): 146-147.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu:
Unikátní hemodynamika jater umožnila racionální využití rozdílů v zásobení jaterního parenchymu a nádorů v játrech arteriální krví k terapeutické potenciaci efektu regionálního podání cytostatik.