Psychologické a etické aspekty regionální intrahepatální chemoterapie

flag

Klin Onkol 1994; 7(5): 154-155.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu:
Mám-li uvést toto nepříliš diskutované téma, musíme si na začátku ujastnit, že na regionální intrahepatální chemoterapii se vztahují stejné etické požadavky, jako na jakoukoliv jinou léčbu. Úskalí spočívají jednak v relativní novosti a technické náročnosti i falešném pocitu exkluzivnosti, daném malým počtem pracovišť, provozujících tuto tématiku.