Variety cévního zásobení jater

flag

Klin Onkol 1994; 7(5): 133-134.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu: Cílem zavádění intraarteriálního katetru při regionální chemoterapii jater je dosáhnout rovnoměrné distribuce chemoterapeutika do celého jaterního parenchymu. Intraarteriální implantace katetru se opírá o poznání některých autorů, že jaterní malignomy jsou převážně zásobeny nutritivním jaterním oběhem.