WHO melanoma programme XXVth review meeting

flag

Klin Onkol 1994; 7(5): 159-160.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu:
Ve dnech 2. a 3. června 1994 jsem měl možnost zúčastnit se setkání koordinátorů melanomového výzkumu WHO na Capri. Melanomová skupina WHO, jejimž členem je náš ústav prakticky od zahájení činnosti, má za sebou již 25 let spolupráce. Takto již byla uskutečněna řada klinických studií, z nichž některé odpovídají na základní otázky strategie léčby kožního maligního melanomu. V této skupině byly řešeny například otázky elektivní dissekce, šířky resekčního lemu, ale i otázky adjuvantní léčby. V rámci této skupiny pracuje také skupina patologů, kteří spolupracují na určování prognostických faktorů i subklasifikace typů maligního melanomu.