Zpráva ze studijního pobytu v Anglii

flag

Klin Onkol 1994; 7(6): 186.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu:
V období od 13.6. do 8.7.1994 jsem absolvovala studijní pobyt na radioterapeutickém oddělení univerzitní nemocnice v Leedsu v Anglii. Jednalo se o tzv.updating (retraining visit v rámci Estro-Tempus programu; Joint European Project) Evropského společenství. Univerzitní radioterapeutické a onkologické pracoviště v Leedsu je regionálním centrem pro léčbu rakoviny. Tvoří jej komplex budov umístěných v zalesněném parku, vzdálený asi 4 km od centra města, který nese název Cookridge Hospital. Ročně je zde léčeno kolem 5000 nových pacientů. Co se týká přístrojového terapeutického vybavení, pracoviště disponuje čtyřmi lineárními urychlovači, jedním kobaltovým ozařovačem, jedním rentgenovým kontaktním přístrojem a čtyřmi přístroji pro techniku automatického afterloadingu. Většina pacientů, léčených jak radio- tak chemoterapií, absolvuje terapii ambulantní formou.