Klin Onkol 1994; 7(Zvláštní číslo): 34-36.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu:
Plicní embolie a plicní infarkt

V této kapitole máme na mysli embolii žilním trombem. I na tato onemocnění je v diferenciální diagnostice plicních příznaků u imunokompromitovaných pacientů nutno myslet. Z výsledků některých studií si můžeme udělat alespoň orientační představu o tom, jak často se tato onemocnění u imunokompromitovaných pacientů vyskytují.