Klin Onkol 1994; 7(Zvláštní číslo): 36-40.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu:
Domníváme se, že etiologická diagnostika plicních komplikací u pacientů s maligními nádory je pro cílenou terapii zásadní. Na podkladě našich vlastních zkušeností se také domníváme, že tato diagnostika by měla být provedena co nejrychleji, protože u oslabených pacientů může komplikace velmi prudce postupovat a pacienta zahubit. Diagnostika je ovšem poměrně komplikovaná, mimo jiné také z toho důvodu, že se zde často pohybujeme na pomezí vnitřního lékařství, onkologie, pneumologie, radiodiagnostiky, infekčního lékařství, mikrobiologie a dalších oborů, tedy zpravidla v oblastech pro jednotlivé obory okrajových (Skřičková et al., 1992, Mayer et al., 1994).