Postižení plic vlastním nádorovým procesem při lymfomech a dalších hematologických onemocněních

flag

Klin Onkol 1994; 7(Zvláštní číslo): 21-24.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu:
Plicní postižení při lymfomech

Plicní postižení lymfomy je poměrně časté, jak je vidět v nálezech z otevřených plicních biopsií, které jsou prováděny pro nejasné plicní nálezy u hematologických nemocných.