Poznámky k některým mikroorganismům vyvolávajícím pneumonie - 1.část

flag

Klin Onkol 1994; 7(Zvláštní číslo): 7-9.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu:
Bakterie, mimo mikroorganismy Legionella a Mycobacterium

Již v předchozích kapitolách jsme o bakteriálních pneumoniích z obecného hlediska pojednávali. Zde se zaměříme na další aspekty těchto závažných plicních onemocnění.