Poznámky k některým mikroorganismům vyvolávajícím pneumonie - 3.část

flag

Klin Onkol 1994; 7(Zvláštní číslo): 12-15.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu:
Infekce způsobené houbami

Obecně tvoří infekce houbami narůstající problém a jsou obtížné nejen pro svou svízelnou diagnostiku, ale i terapii. Dnes je již tomuto problému věnováno obrovské množství prací a dokonce i celé monografie (Tomšíková, 1988, Staib a Huhn, 1991, Warnock a Richardson, 1991, Bodey, 1993, Sarosi a Davies, 1993). U pacientů s maligními onemocněními se na infekcích nejčastěji podílejí mikroorganismy Candida a Aspergillus, méně často Mucoraceae, Cryptococcus a nebo další mikroorganismy.