5. mezinárodní kongres o protinádorové chemoterapii v Paříži

flag

Klin Onkol 1995; 8(3): 94.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu: Ve dnech 29. 1. až 5.2.1995 jsem se zúčastnil 5. mezinárodního kongresu o protinádorové chemoterapii v Paříži. Konal se v Kongresovém paláci v pátém patře paralelně v šesti sálech. Jeho náplní byla neoadjuvantní, adjuvantní a experimentální chemoterapie zhoubných nádorů podle jejich lokality v rámci komplexní kombinované terapie zahrnující chirurgii, radioterapii, chemoterapii, hormonoterapii atd. Kromě této základní náplně se kongres zabýval i biologií nádorů, cytokinetikou a růstovými faktory, novými léky, farmakokinetikou, genovou terapií, imunoterapií, etickými a psychologickými aspekty rakoviny a inovovanými a novými přístupy v diagnostice a terapii. Z tak bohatého programu jsem se zaměřil hlavně na problematiku mammárního karcinomu. Na kongresu byla jednoznačná shoda v nutnosti prosazovat konzervativní chirurgické postupy u I. a větší části II. klinického stadia. Z předních onkologických ústavů bylo referováno, že konzervativně operují již téměř 85 až 90 % pacientek. Problematika karcinomu prsu byla uvedena úvodní edukační přednáškou profesora M. Bauma, chirurga z Royal Marsden Hospital v Londýně. Byla zaměřena na adjuvantní endokrinní terapii přeměno i postme-nopauzálních žen, prognostické faktory a jejich využití pro stratifikaci adjuvantní terapie karcinomu mléčné žlázy.