Mapování lymfatik a sentinelová biopsie u maligního melanomu, stručný přehled a první zkušenosti

flag

Klin Onkol 1995; 8(3): 67-69.

Souhrn: Významným problémem v chirurgické léčbě maligního melanomu kůže je detekce uzlinových metastáz. Přínos profylaktické dissekce při nehmatných uzlinách nebyl prokázán, může být při negativitě uzlin i považována za poškození pacienta, zobrazovací metody při řešení tohoto problému selhávají.

V roce 1992 vyvinuli Morton a spol. metodu mapování lymfatik s biopsií sentinelové uzliny, která tento problém elegantně řeší.

S používáním této metody jsme začali v roce 1994 a v našem příspěvku seznamujeme jak s metodou samotnou, tak s našimi prvními výsledky a zkušenostmi.