5. mezinárodní konference týkající se adjuvantní terapie Ca prsu. 5.3. 1995 v St. Gallen (Švýcarsko)

flag

Klin Onkol 1995; 8(4): 127.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu: Ve dnech 1.-4. března 1995 se konal ve Švýcarsku ve St. Gallenu 5. mezinárodní kongres týkající se adjuvantní léčby Ca prsu. Za účasti asi 500 lékařů z 52 zemí světa probíhala konference zaměřená na epidemiologii, výzkum, chirurgickou léčbu, chemoterapii, hormonoterapii a radioterapii u dg. Ca prsu.