Klin Onkol 1995; 8(4): 118-119.

Souhrn: Tumory testis patří mezi nejzávažnější onemocnění postihující muže především v mladSím věku. Vyšetřili jsme 49 pacientů s tumory testis před operací a 159 pacientů po léčbě. V sériových vzorcích jsme stanovili hladiny AFP, hCG a antifosfolipidové (APA) a antispermatické protilátky (AS). Sérové hladiny AFP a hCG jsme určovali metodou ELISA soupravami firmy USOL, antifosfolipidové protilátky metodou ELISA převzatou z Revmatologického ústavu a antispermatické protilátky metodou ELISA ve vlastní modifikací. Ve skupině pacientů před operací jsme prokázali APA v 16,3 % a AS ve 14,3 %, ve skupině pacientů po operaci a chemoterapii byly APA positivní v 17,6 % a AS v 16,9 %. Nebyla prokázána souvislost mezi výskytem autoprotilátek (APA a AS) a nádorovými markety (AFP a hCG).