Devátý světový kongres o kryochirurgii, Paříž 31. 5.-3. 6. 1995

flag

Klin Onkol 1995; 8(4): 126-127.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu: Ve dnech 31. 5.-3. 6. 1995 jsem měl možnost se zúčastnit světového kryochirurgického kongresu v Paříži.

Jednání se konalo v konferenčních sálech ministerstva pro vysoké školství a výzkum. Konference byla dokonce navštívena samotnou ministryní tohoto resortu, která ve svém projevu pozdravila všechny účastníky a dále z jejích slov vyznělo přesvědčení, že kolébkou veškeré vědy včetně kryochirurgie a kryobiologie je samozřejmě Francie, a vyjádřila potěšení nad tím, kolik hostí ze zahraničí přijelo se poučit z francouzských zkušeností. Z projevů ostatních oficiálních činitelů a předsednictva již takový nacionalismus nečišel a například profesor Cabrol, ředitel pařížské chirurgické školy, jasně naznačil, že nejen Francie, ale celá západní Evropa se může právě v kryochirurgii od lékařů ze střední a východní Evropy mnohému přiučit. Toto se nakonec v mnohém při samotných jednáních potvrzovalo, byť přesvědčivost byla někdy snížena jazykovou bariérou.